Aysad -

AYSAD
ELA, SEDEFED, UDDER, MAKFED
ÜYESİDİR.


Üyelik İşlemleri > Üyelik Taahhütnamesi >

Üyelik Taahhütnamesi

AYSAD’ a üye olma arzusunda olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen AYSAD Üyelik Taahhütnamesini kabul etmekle yükümlüdürler.

Taahhütname:
AYSAD’ ın tüzel kişiliğinin resmi makamlar, özel kuruluşlar, tüketiciler ve uluslar arası benzer kuruluşlar nezdindeki saygınlığının korunarak arttırılması için;

Tüm faaliyetlerimizde, AYSAD’ ın toplam kalite politikasına uygun olarak hareket etmeyi, bu doğrultuda dernek bünyesinde ve kendi işletmemizde gerekli tüm çalışmaları yapmayı, bu çalışmalar için maddi manevi her türlü desteği vermeyi,

Faaliyetlerimiz esnasında asgari mevcut standartlara, mümkün olduğu ölçüde EN veya ISO standartlarına uygun üretim, montaj veya bakım yapmayı, bu doğrultuda AYSAD’ ın alacağı karar ve tavsiyelere uymayı,

Koşulsuz müşteri memnuniyeti politikalarının genel çerçevesi içinde davranacağımızı, müşteri ile çıkan anlaşmazlıklarda AYSAD Yönetim veya Disiplin Kurulunun belirleyeceği Hakem Heyetinin vereceği kararlara uymayı,

Faaliyetlerimiz esnasında yürürlükteki TSE, VUK, SSK ve ilgili tüm yasa, yönetmelik ve kanunlara uymayı,

Sektörümüz ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması esnasında tüm üyelerden istenilecek bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermeyi,

Üye aidatını eksiksiz ve düzenli olarak derneğin banka hesabına yatırmayı,

Derneğin düzenleyeceği seminer, oturum, toplantı veya eğitim faaliyetlerine katılmayı,

Başvuru formunda belirttiğim faaliyet alanımızdaki olası değişiklikleri AYSAD’ a bildirmeyi,

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak AYSAD’ a yeni üye kazandırmak için çaba sarf edeceğimi,

Kabul ve taahhüt ederim.

Üye adı Soyadı:
Mensup olduğu firma: İmza: